Asylmottak Viken


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Viken.
Asylmottak i Viken
Mottak Kontaktinformasjon Type mottak Driftsoperatør Kommune Regionkontor
Nasjonalt ankomstsenter

Mosseveien 58
1640 RÅDE

Telefon: 62 00 08 15
E-post: 
leder.ankomst@linkmottak.no

 Transitt  Link  Råde Ankomst- og transittenheten (Oslo)

Kasper transittmottak

Kaspervegen 22
1592 Våler i Østfold

Telefon 69 28 90 00
E-post: okadm.kasper@linkmottak.no

Transitt  Link Våler  Ankomst- og transittenheten (Oslo)

Mysebu statlige transittmottak for enslige mindreårige

Vandugveien 45
1850 Mysen

Telefon: 69 89 90 40
Telefon mottaksleder: 
912 47 410

E-post: mottak@mysebumottak.no

Transitt  Ostra Consult AS (eksternt nettsted) Eidsberg 

Ankomst- og transittenheten (Oslo)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?