Asylmottak Viken


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Viken.
Asylmottak i Viken
Mottak Kontaktinformasjon Type mottak Driftsoperatør Kommune Regionkontor

Ankomstsenter Østfold, Råde

Mosseveien 58
1640 RÅDE

Telefon: 69 01 25 21
Vakttelefon: 989 04 577
E-post: 
ostfold.ankomst@heroeurope.com

 Transitt  Hero Norge AS  Råde Ankomst- og transittenheten (Oslo)

Hobøl statlige mottak, tilrettelagt avdeling

Hobølveien 100 
1827 Hobøl

Telefon: 69 92 42 22
Vakttelefon: 920 46 024
E-post:
mottak@hobolmottak.no

Tilrettelagt, sentralisert

Ostra Consult AS (eksternt nettsted)

Hobøl

Indre Østland

Hobøl statlige mottak

Hobølveien 100 
1827 Hobøl

Telefon: 69 92 42 22
Vakttelefon: 920 46 024 
E-post: mottak@hobolmottak.no

Ordinært, sentralisert

Ostra Consult AS (eksternt nettsted)

Hobøl

Indre Østland

Kasper transittmottak

Kaspervegen 22
1592 Våler i Østfold

Telefon 69 28 90 00
Mail: okadm.kasper@linkmottak.no

Transitt  Link Våler  Ankomst- og transittenheten (Oslo)

Mysebu statlige transittmottak for enslige mindreårige

Vandugveien 45
1850 Mysen

Telefon: 69 89 90 40
Telefon mottaksleder: 912 47 410

E-post: mottak@mysebumottak.no

Transitt  Ostra Consult AS (eksternt nettsted) Eidsberg  Ankomst- og transittenheten (Oslo)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?