Jeg har søkt om beskyttelse og venter på å bli innkalt til intervju. Hva skjer med intervjuet nå?

Ventetiden for å få intervju blir sannsynligvis lenger enn vi har informert om tidligere.

På grunn av koronasituasjonen, har ikke UDI kunnet gjennomføre asylintervjuene som normalt fra og med 13. mars 2020. Vi måtte dessverre avlyse de intervjuene som vi hadde planlagt. Vi beklager det.

Vi vil nå gjennomføre intervjuene via Skype, og vil gradvis begynne å innkalle til intervju. Vi jobber samtidig med å lage en plan for hvem vi kan intervjue når. Det er først da vi kan si noe om hvor lang ventetiden kan bli.

Vi har tidligere sagt at alle som kom til Norge før 2020 vil bli intervjuet innen utgangen av juni, og at de som kom i 2020 vil bli intervjuet innen utgangen av året. Slik situasjonen er nå, er det mulig at ventetiden blir lenger. Vi vet enda ikke hvor mye lenger.

Vi vil oppdatere informasjonen når vi vet mer om hvor lang ventetiden blir.

Du får informasjon fra mottaket når du skal på intervju.

Har du dokumenter som du ikke har levert til politiet?

Vi ønsker at du sender kopier av dokumentene dine til UDI så fort som mulig, og helst før du skal ha intervju med UDI.  Du kan be ansatte på mottaket om hjelp. UDI tar ikke imot originale dokumenter, bare kopier.

Vi ber også om at du skriver DUF nummeret ditt på kopiene. På asylsøkerbeviset ditt står det hva som er ditt DUF nummer. Du sender kopiene som brevpost til:

Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo

Hvis du er fra Tyrkia ønsker vi at du sender oss kopier av alle rettspapirer, papirer på arbeid, skole etc.