Informasjon til driftsoperatører og ansatte på asylmottak om koronasituasjonen


Det er viktig at driftsoperatører og ansatte i asylmottak følger opp råd og pålegg fra helsemyndighetene og UDI. Fritak UDI gir gjelder inntil videre og står beskrevet i informasjonen under.
 • Beboerrettet arbeid

 • Søknader om permisjon for enslige mindreåringe

 • Hva mottaket kan gjøre når beboere ikke etterfølger rådene om smittevern

 • Lever dokumenter til UDI før asylintervju

 • Supplement til retningslinje om rutiner ved mistanke om smittsomme sykdommer

 • Ivareta behovene for aktivisering, sosialisering og felleskap for enslige mindreårige

 • Ivareta behovene for individuell kartlegging av enslige mindreårige

 • Behandling av flyttesøknader og flytting mellom mottak

 • Informasjon om nye føringer og råd for flytting og transport mellom mottak, og innkvarteringstilbud

 • Søknader om permisjon fra mottak.

 • Midlertidige rutiner om ekstraordinære driftstilskudd

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?