Informasjon til driftsoperatører og ansatte på asylmottak om koronasituasjonen


Det er viktig at driftsoperatører og ansatte i asylmottak følger opp råd og pålegg fra helsemyndighetene og UDI. Fritak UDI gir gjelder inntil videre og står beskrevet i informasjonen under.
  • Oppheving av fritak fra krav til drift av asylmottak

  • Hva mottaket kan gjøre når beboere ikke etterfølger rådene om smittevern

  • Lever dokumenter til UDI før asylintervju

  • Supplement til retningslinje om rutiner ved mistanke om smittsomme sykdommer

  • Ivareta behovene for aktivisering, sosialisering og felleskap for enslige mindreårige

  • Ivareta behovene for individuell kartlegging av enslige mindreårige

  • Behandling av flyttesøknader og flytting mellom mottak

  • Slik skal mottakene behandle søknader om permisjon

  • Gjeninnføring av aktivitets- og avlastningstilbudet i barnebasen

  • Midlertidige rutiner om ekstraordinære driftstilskudd

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?