Informasjon til driftsoperatører og ansatte på asylmottak om koronasituasjonen


Det er viktig at driftsoperatører og ansatte i asylmottak følger opp råd og pålegg fra helsemyndighetene og UDI. Fritak UDI gir gjelder inntil videre og står beskrevet i informasjonen under.
  • Veileder for smittevern i asylmottak

  • Midlertidige rutiner om ekstraordinære driftstilskudd

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?