Forenklet saksbehandling


Saksbehandlingen av den utvidede ordningen vil gå raskere enn den ordinære ordningen, da det er færre krav.  

Søknadene må fortsatt godkjennes av kommunen og UDI.  

Det er frivillig for kommunen å ta imot personer på alternativ mottaksplass. 

Søkeren må selv sende søknad om alternativ mottaksplass til UDI. Når søknaden er mottatt, spør UDI kommunen om de vil akseptere søknaden.  

Søkeren kan også ta kontakt med kommunen før søknaden blir sendt til UDI. Hvis kommunen godkjenner at søkeren kan bo der, og signerer på søknadsskjemaet, vil UDI fatte vedtak. Det kalles hurtigprosedyre. 

Hvis kommunen sier nei til å ta imot personen, får personen avslag på søknaden. Personen vil fortsatt ha rett til plass på akuttinnkvartering eller asylmottak.  

Kommuner som har midlertidige boløsninger for større grupper, for eksempel sykehjemsbygg, institusjonsbygg, eller hoteller, kan sende interessemelding til UDI på e-post til AMOT@udi.no.