Formålet med utvidelsen


Formålet med utvidelsen er at ukrainske borgere skal få mulighet til å være nær familie og nettverk, og å gi dem en normal hverdag som mulig. I tillegg kan ordningen bidra til tidlig integrering.