Basiskurs for nyansatte i asylmottak


Basiskurset er for nyansatte i alle typer asylmottak. Dette kurser et obligatorisk for alle ansatte i asylmottak

Kurset skal gi nyansatte i asylmottak en grunnleggende kompetanse på ulike temaer som er relevante for å arbeide mottak. Det skal videre gi de ansatte en forståelse for asylmottak som botilbud for asylsøkere som venter på å få behandle søknaden sin, samt de som venter på bosetting i en kommune eller retur til hjemlandet.

Kurset er obligatorisk for alle ansatte i mottak. Nyansatte bør ha gjennomgått kurset så snart som mulig etter tilsetting.

Tema

Tema på kurset er blant annet migrasjon, utlendingsforvaltningen, beboers rettigheter, asylmottak som arbeidsplass, bosetting, asylsaksbehandlingen, migrasjonshelse, retur, og tolkebruk.

Spørsmål om innholdet i samlingen rettes til Marit Grøsland på e-post imag@udi.no.

Ved praktiske spørsmål, kontakt UDI på kursogfagsamlinger@udi.no.

For nærmere informasjon om hotellet, se lenke: https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-linne/ (eksternt nettsted)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?