Kurs i Mot-portalen for ansatte i transittmottak


Målgruppen for kurset er ansatte i transittmottak som jobber med logistikk, økonomi, beboerrettet arbeid og beboeraktiviteter.

Det arrangeres ett kurs for transittmottakene. Mottakene kan delta med inntil fire ansatte per mottak.

Mottakene må selv prioritere hvem som skal delta utfra målgruppen. Kurset vil inneholde introduksjon til det nye systemet Mot-portalen med oppgaver om logistikk, beboeraktiviteter, og søknadsopprettelser. I tillegg vil det være generell informasjon om økonomi. 

Økonomimedarbeidere som deltar vil tas ut til egen fordypning med vår ekspert etter lunsj fra ca. kl. 13.30. De trenger å ta med egen bærbar PC om mulig. Økonomimedarbeidere vil holde på frem til kl. 16. 

Spørsmål om innholdet i samlingen rettes til Carla Ann Børresen på e-post ocbo@udi.no. 

Ved praktiske spørsmål, kontakt UDI på kursogfagsamlinger@udi.no. 

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?