Returkonferansen


Returkonferansen er beregnet på returrådgivere og returansvarlige i alle asylmottak. Andre som jobber med retur i forvaltningen kan også delta på konferansen.

Konferansen skal gi et overordnet innblikk over hva som skjer på migrasjon og returfeltet, gi faglig påfyll for personer som jobber med retur, og tilrettelegge for en god erfaringsutveksling mellom personer som arbeider på returfeltet. 

Deltakere skal i etterkant av konferansen kunne kjenne til sentrale aktører og arbeid på migrasjonsfeltet nasjonalt og internasjonalt; politikk/retningslinjer, organisasjoner, forskning. Videre skal de få kjennskap til verktøy, metoder og tilnærminger i arbeid med returog forstå ulike problemstillinger og perspektiver hos ulike aktører i arbeidet med retur. 

Spørsmål om innholdet i samlingen rettes til Moema S. Leite på e-post mole@udi.no  

Ved praktiske spørsmål, kontakt UDI på kursogfagsamlinger@udi.no.  

 

Nærmere informasjon om hotellet (eksternt nettsted)  

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?