Samling for mottaksledere og driftsoperatører


Samlingen er beregnet for mottaksledere og driftsoperatører i alle typer mottak i alle regioner.

Tema

Samlingene skal sikre en god styringsdialog mellom UDI, asylmottakene og driftsoperatørene. Videre skal det være en arena for å formidle informasjon om asylpolitikken, gjennomføre faglige diskusjoner og utveksle erfaringer.  

De kan også inneholde temaer som oppfølging og veiledning av asylmottakene som en del av UDIs kontraktsoppfølging, samt at mottaksledere og driftsoperatører kan løfte saker til ledelsen i UDI. I tillegg er møtene en arena for kompetanseheving på aktuelle temaer i tiden. 

Spørsmål om innholdet i samlingen rettes til Kjersti M. Teksum Molthe på e-post kmte@udi.no 

Ved praktiske spørsmål, kontakt UDI på kursogfagsamlinger@udi.no. 

Nærmere informasjon om hotellet (eksternt nettsted).

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?