Asylmottak Regelverk for ulike typer asylmottak


Under finner du en kort beskrivelse av de ulike mottakstypene. Du finner også en oversikt over alle kravspesifikasjoner, rutinebeskrivelser og vedlegg som gjelder for hver enkelt mottakstype. For en samlet oversikt over styringsdokumenter for asylmottak, se Regelverk for drift av mottak.

 

Regelverk for ulike typer asylmottak:

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?