Driftsoperatører av asylmottak


Driftsoperatører som har spørsmål til UDI skal ta kontakt med det av UDIs regionkontorer som dekker deres fylke. 

Regionkontorer

  • The Northern Region Office (Finmark, Nordland and Troms)

  • The Southern Region Office (Aust-Agder, Telemark, Vest-Agder and Vestfold)

  • The Western Regional Office (Hordaland, Rogaland and Sogn og Fjordane)

  • The Central Region Office (Møre og Romsdal and Trøndelag)

  • The Eastern Region Office (Oslo and Akershus)

  • The Inland Region Office (Buskerud, Hedmark, Oppland and Østfold)