Høring av forslag til forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak


Tilskudd til aktiviteter for barn i mottak skal forskriftsfestes. Forslag til forskrift fra justis- og beredskapsdepartementet er sendt på høring med frist 11. desember.

Published: 12.11.2020

I forslaget til forskrift videreføres hovedinnholdet i gjeldende tilskuddsordning. Det betyr at formålet med ordningen, tildelingskriterier og rapporteringskrav i all hovedsak foreslås videreført.

Alle berørte parter og andre interessenter kan sende inn høringssvar (eksternt nettsted) innen fredag 11.desember 2020.

Les mer om forslag til forskrift på regjeringen.no (eksternt nettsted).

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?