Koronaen halverer antall asylsøkere


Asylprognosen er justert ned fra 3 000 til 1 200 asylsøkere i år på grunn av koronapandemien. Antallet søknader om arbeids-, familie- og studietillatelser er også mer enn halvert under pandemien.

Published: 25.06.2020

I april og mai ble det registrert i underkant av ti asylsøkere i uken, mot over 40 i snitt per uke i januar og februar. Mange av asylsøkerne som ble registrert, hadde allerede oppholdt seg i landet en periode.

Det ligger også an til at UDI klarer å velge ut drøyt 2 000 flyktninger av årets kvote på 3 000. Strenge reiserestriksjoner gjør det usikkert når disse kan komme til Norge.

Anslag over antall ordinære asylsøkere til Norge i 2020 og 2021 (per juni 2020)

Familie og studier

Antallet personer som søker om familie- og studietillatelser i april og mai, har også stupt. Antallet som søkte om å bli gjenforent med familien sin, gikk ned fra om lag 3 300 i januar og februar til om lag 2 000 personer i april og mai.

Tilsvarende ble antallet studenter som ønsker å studere i Norge, halvert til under 100 personer per måned.

- Antallet familiesøknader vil trolig ta seg opp igjen hvis koronasituasjonen blir lettere utover høsten, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Arbeidstillatelser

Fra land utenfor Europa er antallet faglærte arbeidere som har søkt om opphold i Norge, nesten halvert i april og mai fra årets to første måneder. I år kom det inn i underkant av 1 000 søknader disse to månedene.

Antallet EØS-borgere som har kommet for å arbeide i Norge i april og mai 2020, gikk ned med over 80 prosent fra samme periode i fjor, fra 3 050 til 560 personer.

Antallet sesongarbeidere har også gått noe ned, men her har landbruket og myndighetene strukket seg langt for å få inn nødvendig arbeidskraft. I mai ble de siste søknadene godkjent.

- UDIs ansatte har gjort en fenomenal innsats fra sine hjemmekontor for at bøndene skulle få sine folk på plass i tide til sesongen. Et godt samarbeid med bransjen har gjort at vi kom i mål tross den spesielle situasjonen, sier Frode Forfang.

Se opptak fra pressemøte 25. juni 2020 (eksternt nettsted).

pressekonferanse 25juni.JPG (eksternt nettsted)

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?