Leverandørmøte 2019


Utlendingsdirektoratet (UDI) inviterer alle eksisterende og potensielle nye operatører av mottak for asylsøkere og andre samarbeidspartnere til et åpent møte 15. februar 2019.

Published: 24.01.2019 - Last changed: 25.01.2019

På møtet vil UDI presentere sin nye strategi for anskaffelse, forvaltning og utvikling av mottakstjenester, hvor temaet er plan for etablering av parallelle rammeavtaler på drift av basismottak. Det sentrale temaet er plan for etablering av parallelle rammeavtaler for grunnstammen av mottak i Norge (basismottak), hvor det tilstrebes kontraktsbetingelser som gir grunnlag for forutsigbar drift og langsiktig utvikling av tjenestene.

Tid og sted

Møtet er fra klokken 9 til 15 i UDIs hovedkontor i Hausmannsgt 21 i Oslo, fredag 15. februar.

Påmelding

Fristen for påmelding er 11. februar 2019. Påmeldingsskjema for leverandørmøtet.

Hvem vi ønsker å nå frem til

UDI ønsker å nå ut til alle bedrifter, kommuner og frivillige organisasjoner som kan være potensielle leverandører av mottakstjenester. Møtet er imidlertid også åpent for andre som har interesse for utviklingen av mottaksfeltet.

Program og invitasjon

Program for leverandørmøtet (pdf, 125 kB)

Invitasjonsbrev med flere detaljer om arrangementet (pdf, 557 kB)

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?