Tilskudd til returtiltak


UDI gir inntil 300.000 kroner til frivillige organisasjoner som tilskudd til å drive returtiltak. Tiltakene skal nå ut til personer uten lovlig opphold utenfor asylmottak.

Published: 04.07.2017 - Last changed: 27.09.2019

Målet er at tiltakene bidrar til at personer uten lovlig opphold i Norge får kunnskap om muligheten til å returnere til hjemlandet frivillig, med praktisk og økonomisk støtte.

Søknadsfristen er 14.oktober 2019. Prosjektperioden er fra oktober til og med desember 2019.

Se rundskrivet om ordningen for mer informasjon (eksternt nettsted).

Hvem kan få tilskudd?

Frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og virksomheter som ikke er basert på fortjeneste, kan få støtte til tiltak. For å bli regnet som en frivillig organisasjon, må organisasjonen være registrert i frivillighetsregisteret.

Offentlige etater, kommuner, bedrifter, næringsdrivende eller driftsoperatører for asylmottak kan ikke få støtte.  

Hvilke kriterier vil søkere blir vurdert etter?

UDI legger vekt på tiltak som har størst mulighet til å bidra til å fremme frivillig retur eller tilbakevending:

  • tiltak som i størst grad gir måloppnåelse vurdert opp mot størrelsen på tilskuddet
  • tiltak som retter seg mot personer som ikke bor på asylmottak
  • tiltak som er nyskapende

Hvordan kan du søke om tilskudd?

Du må skrive søknaden som et brev. Det er ikke et eget søknadsskjema for tilskuddsordningen.

Send søknaden som e-post eller i posten innen 14.oktober

Du må signere søknaden. Merk søknaden med «Søknad om tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak». Send søknaden enten som e-post eller som brev i posten.

E-post: udi@udi.no

Post:

Utlendingsdirektoratet
Region- og mottaksavdelingen
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Kontaktperson i UDI: Moema S. Leite. E-post: mole@udi.no

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?