Ny side om dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester for beboere i asylmottak


Det kan være vanskelig å forstå hvilke rettigheter beboere på asylmottak har for å få dekket utgifter til helse- og omsorgstjenester. Derfor har vi nå laget en oversikt.

Published: 21.02.2017

Oversikten er inndelt slik at du kan finne riktig informasjon avhengig av om beboeren i mottaket har asylsøknad til behandling, innvilget søknad eller avslått søknad. Vi har også skilt mellom om beboeren bor på ordinært mottak eller transittmottak.

Du finner oversikten her.

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?