Stortinget skal behandle forslag om å tillate dobbelt statsborgerskap i Norge


Regjeringen har nå fremmet lovforslag om å tillate dobbelt statsborgerskap i Norge. Lovforslaget skal nå behandles av Stortinget.

Published: 06.09.2018

Du kan følge status på Stortingets behandling av saken (eksternt nettsted) på Stortinget sine nettsider og følge med på vår informasjon om dobbelt statsborgerskap til søkerne våre.

 

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?