UDI har startet med asylintervju igjen


UDI startet onsdag med å intervjue asylsøkere igjen via Skype.

Published: 03.04.2020

Etter en kort pause i asylintervjuene på grunn av covid-19, startet UDI onsdag å intervjue asylsøkere igjen. Dette skjer via Skype (videosamtale), slik at man følger myndighetenes smittevernregler.

Asylsøkeren intervjues fra det mottaket vedkommende bor i, tolken er koblet på fra et annet sted og UDIs ansatte sitter i intervjulokalene i Oslo.

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?