UDI legger ned fem mottak


UDI har sagt opp kontraktene med fem ordinære mottak fra 1. april.

Published: 21.03.2017 - Last changed: 23.03.2017

Dette gjelder følgende mottak:

  • Søndre Land mottak, 150 plasser
  • Nustabo mottak, Meråker, 150 plasser
  • Rognan mottak, Saltdal, 210 plasser
  • Brevik mottak, Porsgrunn, 120 plasser
  • Time mottak, 150 plasser

Mottakene har kontrakter med ulik oppsigelsestid, slik at driften løper ut i løpet av sommeren. I god tid før dette, vil beboerne bli enten bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak.

- Det kommer færre asylsøkere til Norge og flere av beboerne blir bosatt i kommunene eller må reise ut av Norge. Det er årsaken til at vi legger ned ytterligere fem mottak nå, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI. UDI har verken i februar eller mars vedtatt å legge ned mottak for enslige mindreårige for å bidra til mer ro for beboerne.

Fløtre takker de fem mottakene og lokalsamfunnene for en stor innsats med å huse asylsøkere. Hun takker også de organisasjonene som har bidratt til aktiviteter for beboerne.

Når disse kontraktene er avsluttet i løpet av sommeren, har UDI følgende antall mottak

Fylke Ordinære mottakEMA-mottakTransittEMA-transittIntegrerings-mottakAnkomst-senter
Østfold 1   1  1   1
Buskerud 2 3 1      
Oppland 2 2        
Hedmark 3          
Oslo     2   1  
Akershus 2     1    
Vestfold 1       1  
Telemark 4 1        
Aust-Agder 1 3        
Vest-Agder 5 7     1  
Rogaland 5 2        
Hordaland 4 2        
Sogn og Fjordane 4 1        
Møre og Romsdal 4 4        
Sør-Trøndelag 2 1        
Nord-Trøndelag 3 4     1  
Nordland 5      
Troms 6        
Finnmark        

 

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39 000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI 12 200 plasser. I tillegg kommer ankomstsenteret med tusen plasser i Østfold.

Gitt den gjeldende prognosen for 2017 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom hele året ytterligere justere ned mottakskapasiteten. Dette er andre gang UDI legger ned mottak så langt i år. I februar fikk tre mottak varsel om nedleggelse.

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?