UDI oppretter midlertidig mottak i Larvik


UDI oppretter et midlertidig asylmottak i Larvik fra 1. mai med plass til inntil 200 beboere.

Published: 22.04.2020

Bakgrunnen for opprettelsen av et midlertidig mottak er behovet for å redusere beboertettheten i mottak på Østlandet. Dette for at UDI skal kunne ivareta de generelle smittevernreglene som gjelder i samfunnet på grunn av koronaviruset.

- I samråd med helsemyndighetene er det bestemt at vi trenger større plass rundt beboerne i våre mottak. I tillegg må vi rigge mottakene slik at de har rom for eventuelle beboere i isolasjon eller karanteneEn av løsningene på dette er å opprette et nytt mottak i østlandsområdet, sier avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

UDI utlyste derfor i påsken en hastekonkurranse mellom dagens leverandører for å opprette et nytt mottak i maksimum tre timers kjøreavstand fra ankomstsenteret i Østfold. Det kom inn tre tilbud i konkurransen.

Det er stiftelsen Sana som skal drive mottaket. Når det starter opp 1. mai, vil det i første omgang være friske beboere fra andre mottak på Østlandet som flytter inn. Mottaket vil også motta nyankomne asylsøkere som har vært i 14 dagers karantene i ankomstsenteret.

Kontrakten har en lengde på seks måneder med en opsjon på ytterligere to måneder. Den kan forlenges utover det hvis myndighetspålagte restriksjoner gjør det nødvendig.

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?