Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter


Oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter bestilt av UDI.

Pågående prosjekter

  • Effekter av underholdskravet i familieinnvandringssaker

  • Frivillig arbeid i asylmottakene

  • Gjennomgang av UDIs troverdighetsvurderinger i saker om beskyttelse

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?