Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter


Oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter bestilt av UDI.

Pågående prosjekter

  • Evaluering av automatisering av saksbehandling i UDI

  • Evaluering av kvaliteten på UDIs asylintervjuer

  • Hvordan gjennomfører UDI høring av barn i utvisningssaker som berører dem?

  • Faglært arbeidsinnvandring fra tredjeland

  • Hvordan fungerer regelverket for økonomiske ytelser for brukerne?

  • Ukrainere på flukt – erfaringer fra den første fasen i Norge

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?