Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter


Oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter bestilt av UDI.

Pågående prosjekter

  • Virkninger av arbeidet med tilbakekall av oppholdstillatelser

  • Hvem arbeider i asylmottakene?

  • Effekter av underholdskravet i familieinnvandringssaker

  • Undersøkelse om bruk av søk i åpne kilder i asylsaksbehandlingen

  • Gjennomgang av UDIs troverdighetsvurderinger i saker om beskyttelse

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?