Kan jeg søke om å flytte fra et asylmottak til et annet eller fra et asylmottak til å bo privat?


UDI tilbyr alle som søker om beskyttelse i Norge et sted å bo. Asylmottak og akuttinnkvarteringer er et frivillig, enkelt og midlertidig botilbud for deg som venter på svar på søknaden din om beskyttelse. Det kommer mange nye asylsøkere til Norge nå, og vi kan derfor ikke behandle søknader om å flytte mellom asylmottak.

Du kan bo privat

Selv om vi ikke innvilger flyttesøknader mellom asylmottak, kan du likevel velge å bo et annet sted. Du kan flytte, til for eksempel venner eller familie.

Skal du bo privat etter at du har registrert deg på nasjonalt ankomstsenter?

Hvis du skal flytte til en privat adresse etter at du har registrert deg på nasjonalt ankomstsenter, skal du gi beskjed til dem som jobber på ankomstsenteret om den nye adressen du flytter til. Det må du gjøre før du flytter. Vi må vite hvor du er når vi skal sende ut vedtak om beskyttelse og annen viktig informasjon. Hvis ikke vi vet hvor du er, behandler vi ikke søknaden din om beskyttelse. Det er også viktig å melde fra til politiet i den kommunen du flytter til.

Skal du flytte fra et asylmottak eller en akuttinnkvartering til en privat adresse?

Hvis du bor på et asylmottak eller en akuttinnkvartering og skal flytte til en privat adresse, må du melde fra om den nye adressen din til politiet der du bor, til UDI og til mottaket. UDI må vite hvor du er når vi skal sende ut vedtak om beskyttelse og annen viktig informasjon. Hvis ikke vi vet hvor du er, behandler vi ikke søknaden din om beskyttelse.

Hvis du bor privat kan du søke om midlertidig alternativ mottaksplass.