Til de som vurderer frivillig overføring til Norge


Dette informasjonsbrevet til ukrainske statsborgere og familiemedlemmer som befinner seg i Moldova inneholder informasjon om den frivillige overføringsordningen, hva det vil si å bli overført til Norge og hvilke rettigheter og plikter det innebærer.