Driftsoperatører av asylmottak


Driftsoperatører som har spørsmål til UDI skal ta kontakt med det av UDIs regionkontorer som dekker deres fylke. 

Regionkontorer

  • Nord (Finnmark, Nordland og Troms)

  • Sør (Aust-Agder, Telemark, Vest-Agder og Vestfold)

  • Vest (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane)

  • Midt-Norge (Møre og Romsdal og Trøndelag)

  • Øst (Oslo og Akershus)

  • Indre Østland (Buskerud, Hedmark, Oppland og Østfold)