Ekstra støtte til barnefamilier som søker assistert retur før 31.desember 2016


UDI øker den økonomiske støtten med 20 000 kroner ekstra per barn for lengeværende familier som søker om assistert retur. Tilbudet gjelder de som fikk endelig avslag før 2015, og søker innen 31. desember 2016.

Published: 15.11.2016

20 000 kroner ekstra

Ordningen er for barnefamilier som har blitt værende i Norge i flere år etter at de har fått endelig avslag på søknaden om beskyttelse (asyl). De 20 000 kronene kommer i tillegg til den vanlige returstøtten.

Kravene for at en barnefamilie kan kvalifisere til ekstra støtte til retur er:

  • at de har hatt endelig avslag i mer enn 2 år, og
  • at søker om assistert retur i perioden mellom 15. november og 31. desember 2016. 

Hvorfor gjør vi dette? 

Situasjonen familiene lever med i Norge er ikke heldig over tid. Flere av disse familiene har blitt boende lenge i asylmottak. Familien kan også risikere å bli returnert med tvang til hjemlandet.

Det kan være en stor økonomisk belastning å starte livene sine på nytt i hjemlandet for familier med barn. Vi ønsker å gi disse familiene en mulighet til å kunne returnere på en verdig måte. Vi håper den midlertidige økte økonomiske støtten kan bidra til at de velger assistert retur, heller enn å risikere å bli sendt hjem med tvang.

Får veiledning

Gjennom assistert retur betaler UDI flybilletten og et kontantbeløp, slik at asylsøkere med endelig avslag skal kunne reetablere seg i hjemlandet sitt.

I Somalia og Etiopia har vi i programmer som blant annet kan gi støtte til arbeidsformidling, opplæring eller næringsetablering. I Afghanistan får de som returnerer et sted å bo i Kabul de første to ukene, i tillegg til kontantstøtte.

Søkerne får også god veiledning fra International Organization for Migration (IOM) (eksternt nettsted), som kjenner hjemlandet til søkerne godt.