UDI lyser ut 30 000 mottaksplasser


Vi har nå lyst ut driftsavtaler for asylmottak. Målet er å få 30 000 ordinære mottaksplasser, fordelt over hele landet.

Published: 13.11.2015

Fristen for å levere inn tilbud er 11. desember. Vi planlegger å tildele avtaler i første halvdel av januar. Oppstarten av de nye mottakene skal være i overgangen januar/februar 2016.

Vi oppfordrer både kommuner, organisasjoner og private aktører til å levere tilbud.

Utlysningene av avtaler er delt opp etter regioner. Du finner utlysningene på Doffin.