Behov for stadig færre mottaksplasser


UDI sier opp seks asylmottak med til sammen 640 mottaksplasser før 1. oktober, noe som innebærer at de legges ned ved nyttår.

Published: 22.09.2017 - Last changed: 08.11.2017

(Saken er oppdatert etter at UDI i november sa opp kontrakten med Oslo kommune om drift av et integreringsmottak.)

– Det er krevende å legge ned veldrevne og gode mottak, men behovet for mottaksplasser er stadig synkende, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI. Hun takker mottakene, vertskommuner og lokalsamfunn for den innsatsen de har lagt ned.

Gjennom 2017 har andelen kommunalt drevne ordinære mottak steget fra 24 til 38 prosent når de tre siste er lagt ned. Andelen ordinære mottak som er drevet av frivillige organisasjoner, har steget fra 20 til 22 prosent, mens andelen privatdrevne har sunket fra 56 til 41 prosent.

Tre ordinære asylmottak:

  • Sunndal mottak, 230 plasser, Sunndal kommune
  • Husebyparken mottak i Farsund, 150 plasser, Norsk Folkehjelp
  • Førde mottak, 150 plasser, Hero Norge AS

Tre mottak for enslige mindreårige asylsøkere:

  • Svolvær EM mottak i Vågan, 40 plasser, Mottaksdrift AS
  • Meråker EM mottak, 30 plasser, Hero Norge AS
  • Porsgrunn EM mottak, 40 plasser, Keops kurs- og arbeidssenter KF

 

Når disse kontraktene er avsluttet til våren har UDI følgende antall mottak

Fylke Ordinære mottakEMA-mottakTransittEMA-transittIntegrerings-mottakAnkomst-senter
Østfold 1   1  1   1
Buskerud 1 1 1      
Oppland 2          
Hedmark 2          
Oslo     1      
Akershus 2     1    
Vestfold 1       1  
Telemark 2          
Aust-Agder 1          
Vest-Agder 1 2     1  
Rogaland 2 1        
Hordaland 2 1        
Sogn og Fjordane 2          
Møre og Romsdal 2 1        
Sør-Trøndelag 1          
Nord-Trøndelag 1       1  
Nordland 3 1      
Troms 4 2        
Finnmark   1        
Totalt 30 10 3 2 4 1

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39 000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI cirka 6 600 plasser. I tillegg kommer ankomstsenteret i Østfold.

UDI styrer mot at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk. Gitt den gjeldende prognosen for 2017 og 2018 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom hele året ytterligere justere ned mottakskapasiteten. Dette gjelder også mottak for enslige mindreårige.

Dette er åttende gang UDI sier opp mottak så langt i år. I forrige runde fikk 16 mottak varsel om nedleggelse.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?