Asylsituasjonen Ofte stilte spørsmål til UDI om asylsøkere til Norge


Vi har samlet svarene på spørsmålene mange stiller oss om asylsøkere til Norge.

Published: 16.09.2015 - Last changed: 21.03.2016

Spørsmål og svar