Klagerett på vedtak om assistert retur


Justis- og beredskapsdepartementet har instruert UDI til å behandle søknader om assistert retur som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Published: 06.09.2017

Dette betyr at det heretter gis klagerett hvis man er uenig i vedtaket fra UDI om assistert retur. Hvis man klager vil UDI vurdere saken på nytt.

Klagen skal leveres direkte til UDI. Når man klager må man forklare hvorfor man mener at det første vedtaket var feil. Det bør også komme inn nye opplysninger eller dokumenter.

Hvis UDI ikke tar klagen til følge sender vi den til Justis- og beredskapsdepartementet for ny vurdering. 

Klagen sendes til:

Varp-klage@udi.no

eller

UDI Returenheten - VARP
Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Du må overholde utreisefristen din selv om du klager. Hvis utreisefristen din har gått ut har du ikke rett til å være i Norge mens klagen din behandles. Hvis du reiser ut av landet mens klagen din behandles, bør du sende en e-post til Varp-klage@udi.no og oppgi din kontaktinformasjon, slik at vi kan ta kontakt med deg.

 Les instruksen her (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?