Enslige mindreårige som forlater mottak


Det er mange grunner til at enslige mindreårige asylsøkere reiser fra asylmottak. De fleste gjør det sannsynligvis av fri vilje, men noen forsvinninger gir grunnlag for bekymring.

Published: 24.01.2014 - Last changed: 26.03.2014

I 2013 var det 72 enslige mindreårige som forlot asylmottaket de bodde på uten å oppgi ny adresse. Siden 2010 dreier det seg om til sammen 240 ungdommer. Det store flertallet er i alderen 16 til 18 år. Tallene endrer seg fra dag til dag, fordi ungdommer som har forlatt mottakene, kommer tilbake, mens andre senere blir sporet opp av politiet eller barnevernet.

- Det er flere årsaker til at enslige mindreårige asylsøkere forlater mottak. Mange gjør det frivillig. Men UDI er bekymret for enkelte av forsvinningene, forteller Christine Wilberg, avdelingsdirektør i UDI.

Det å bo i asylmottak, er et frivillig tilbud, også for enslige mindreårige.

Mange reiser videre i Europa

De fleste av de som blir borte, har vært registrert som asylsøker i et annet europeisk land før de kom til Norge, og reiser trolig videre til et annet land. De har i utgangspunktet ikke rett til å få behandlet saken sin i Norge.

Mange forlater også mottaket før aldersundersøkelsen, sannsynligvis fordi alderstesten vil vise at de er over 18 år. Ut ifra UDIs opplysninger, er det et fåtall av de 104 mindreårige som forlot mottakene i fjor, som er det vi kan kalle for mistenkelige forsvinninger hvor det kan være fare for menneskehandel.

- Vi er selvfølgelig bekymret i de tilfellene hvor ungdom forsvinner og det kan være fare for menneskehandel. En ungdom som blir borte, er én for mye, sier Wilberg.

Samarbeid

Når ungdommer blir borte på en slik mistenkelig måte, er det opp til politiet å undersøke saken. Når asylmottakene oppdager at en mindreårig har forlatt mottaket, skal de melde fra til UDI, politiet og barnevernet.

- Mottakene samarbeider med politiet i slike saker, og vi opplever at både mottakene, politiet og barnevernet tar denne problemstillingen på største alvor, sier Wilberg.

Forebygging, identifisering og oppfølging

Mottakene har klare rutiner for å beskytte utsatte ungdommer mot menneskehandel. De informerer ungdommene om mulighetene, rettighetene og farene, og skjermer dem mot uønskede henvendelser. Mottakene har retningslinjer for identifisering og oppfølging av mulige ofre for menneskehandel (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu), og varsling til politiet og barnevernet i slike saker.

Når mottaksansatte er spesielt bekymret for en ungdom, som kan ha behov utover det mottaket kan håndtere, samarbeider de med UDI og barnevernet om alternativ plassering. Mindreårige ofre for menneskehandel kan midlertidig plasseres på institusjon av barnevernet.

Enslige mindreårige mellom 15 og 18 år

UDI har ansvar for mottakstilbud til enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år. De under 15 år bor i omsorgssentre som barnevernet har ansvaret for.