Færre asylsøkere, men fortsatt behov for mottaksplasser


I forrige uke kom 363 asylsøkere til Norge. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med de foregående ukene, men UDI har fortsatt behov for midlertidig overnatting for asylsøkere (akuttplasser).

Published: 07.12.2015

– En hel uke uten noen asylsøkere over Storskog. Norske tiltak har hatt en tydelig effekt, tiden vil vise om effekten varer, sier UDI-direktør Frode Forfang.

I oktober og november kom det opp mot 1.000 asylsøkere ukentlig over grensen fra Russland. Nå kommer det ingen, og «bare» 363 asylsøkere totalt til Norge i forrige uke vitner om en klar tendens. I uke 47 og 48 kom det henholdsvis 2108 og 968 asylsøkere.

Avvikler kostbare plasser

Selv om det ser ut til at asyltallene i desember blir langt lavere enn i de foregående månedene, har UDI fortsatt et stort behov for mottaksplasser, både på kort og lang sikt.

UDI ønsker å avvikle de kostbare akuttplassene som ble opprettet i høst og få disse over på en kombinasjon av vanlige mottak, og et fleksibelt akuttilbud som kan erstatte de kostbare plassene og fungere som beredskap hvis ankomstene øker igjen.

30 000 vanlige mottaksplasser

I tillegg arbeider både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Statsbygg og Forsvarsbygg (eksternt nettsted) med å etablere større mottak. Disse mottakene og deler av de nyutlyste 30 000 vanlige mottaksplassene skal erstatte mange av de midlertidige akuttplassene.

UDI regner også med å måtte lyse ut nye anbudskonkurranser etter nyttår.

Bakgrunnen for nedgangen

Årstiden, med kaldere klima og dermed mer krevende reiseruter, holdes fram som én av årsakene til at det kommer færre asylsøkere. Men andre årsaker kan ha spilt en enda større rolle.

– Nedgangen skyldes delvis at det kommer færre over Storskog, og delvis antas den å være et resultat av den midlertidige grensekontrollen i Sverige, sier Frode Forfang.