Flere får mulighet til assistert retur til Somalia


UDI har i 2014 og 2015 hatt et pilotprosjekt for assistert retur til Mogadishu, Somalia i samarbeid med Dansk Flyktninghjelp. Dette programmet vil nå bli forlenget og utvidet til å gjelde flere somaliere i Norge.

Published: 22.04.2016

Pilotprosjektet ble avsluttet i desember 2015. De åtte personene som har returnert har generelt vært fornøyde med returen og ment at programmet har hjulpet dem å bli re-integrert i hjemlandet.  De som har returnert har blant annet fått flyreise, pengestøtte, rådgivning og støtte til arbeidsformidling, opplæring, næringsetablering, skole eller utdanning. 

Ingen av de returnerte har vært utsatt for risikofylte sikkerhetssituasjoner. 

UDI har nå fått klarsignal fra Justis- og beredskapsdepartementet til å inngå en avtale med Dansk Flyktninghjelp om å forlenge programmet. Vi regner med at avtalen vil bli undertegnet om kort tid.

Mens programmet tidligere kun var for personer som skulle returnere til Mogadishu, vil nå også de som skal returnere til Puntland og Somaliland, samt flere sentrale byer i den sørlige og sentrale delen av Somalia kunne få støtte til retur.