Fortsetter med forebygging av vold gjennom dialoggrupper


Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) har etter en anbudsrunde vunnet kontrakten om å kurse ansatte i mottak slik at de kan lede dialoggrupper blant asylsøkere. Hensikten med dialoggrupper er å bidra til å forebygge vold i og utenfor mottak.

Publisert: 22.12.2016

Med kontraktsinngåelsen videreføres dermed ordningen, som ble innført for første gang for fire år siden.

Det var på bakgrunn av et prøveprosjekt med samtalegrupper i Kristiansand mottak i 2009/2010, der temaet var vold, at UDI besluttet å igangsette et tilsvarende tiltak med dialoggrupper i asylmottak, der alle ordinære mottak ble involvert.        

­– Dialoggruppene er ikke ment for kjente voldsutøvere, ei heller er det et sinnemestringskurs. Dette er et tilbud til menn som kommer fra land hvor forhold til kvinner, barn og vold har andre tradisjoner og lovverk enn vi har i Norge, forklarer seniorrådgiver Nina Lindekleiv ved Regionkontor Sør, som er ansvarlig for dialoggruppene i UDI.

Frivillig 

Beboerne velger selv om de vil delta på kurset eller ikke.  Dialoggruppene er ment som et forebyggende tiltak, ikke et behandlingstilbud. Kurset blir derfor tilbudt alminnelige beboere i mottaket, fortrinnsvis menn.  Mottakene har organisert kursene med en språkgruppe på hvert kurs, og UDI har betalt tolkeutgifter. Pedagogisk metode for gjennomføring av kursene er primært en kombinasjon av formidling av faktainformasjon, refleksjon og dialog.

Ny kontrakt

Det er også ATV som til nå har vært ansvarlig for å kurse mottaksansatte. Kontrakten med ATV utgikk i 2015. I anbudsrunden om ny kontrakt meldte det seg tre tilbydere, hvorav det ene ble avvist på formelt grunnlag. Etter forhandlinger med de to gjenværende, ble det kåret en vinner – og det ble ATV.

– Vi har nå signert kontrakt og avtalt kursdatoer for 2016. Kursdatoer for 2017 skal avtales snart. ATV skal også revidere veilederen slik at den blir tilpasset dialoggrupper for enslige mindreårige. Vi har god erfaring med at ATV leverer den tjenesten vi har bestilt, avslutter Lindekleiv. 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?