Kritisk behov for nye mottaksplasser


Det er nå et kritisk behov for nye asylmottak. Til neste år må UDI planlegge for 100 000 nye mottaksplasser.

Published: 19.11.2015

Direktør Frode Forfang forteller at mange kommuner har stilt opp og bidratt til raske prosesser for å få etablert nye mottak, men nå merker UDI at det er litt mer krevende å få på plass nye mottak, og noe vanskeligere å få velvilje hos kommunene.

Se Frode Forfangs orientering til pressen 19. november

 
All deling aktivert
 

Behov for 100 000 plasser

Forfang understreker alvoret i situasjonen. UDI har ikke mulighet til å gi en seng til alle som kommer til Norge og søker asyl, uten en kraftig økning i antallet mottaksplasser.

– Vi må planlegge for 100 000 nye mottaksplasser innen utgangen av 2016. Det er behovet dersom ankomstene fortsetter på samme nivå som de siste ukene, sier Frode Forfang.

Disse 100 000 plassene skal blant annet erstatte de 15 000 midlertidige overnattingsplassene UDI har leid inn de siste månedene. Disse er i stor grad hoteller og andre overnattingstilbud for feriegjester, og skal snart tas i bruk til vinterturisme og andre formål. Derfor kan vi ikke bruke disse tilbudene til å huse asylsøkere framover.

For å begynne opprettingen av plassene vi trenger, har UDI lyst ut en anbudskonkurranse for drift av 30 000 plasser med frist 11. desember. UDI er bekymret for at vi ikke får inn nok tilbud. Da vi sist lyste ut nye plasser, fikk vi tilbud om mange færre plasser enn vi har behov for.

Vi oppfordrer derfor nå blant annet kommuner til å drifte asylmottak. Statsminister Erna Solberg og KS oppfordrer også kommunene til å ta ansvar for å opprette asylmottaksplasser (eksternt nettsted).

Brakkeleirer det mest realistiske alternativet

Vi må gå fram på nye måter for å få opprettet mange nok mottaksplasser. Den mest realistiske måten å få til dette på er å bygge store brakkeleirer.

UDI kan ikke klare dette alene. Vi må få hjelp fra andre statlige etater. Vi har henvendt oss til Statsbygg og Forsvarsbygg (eksternt nettsted) for å få hjelp til å realisere disse plassene.

Selv om antallet ankomster skulle bli halvparten så stort som de siste månedene, må vi likevel opprette 40 000–50 000 nye mottaksplasser i løpet av 2016.