Mindre behov for nye asylmottak


Da det har kommet få asylsøkere til Norge så langt i år, er behovet for nye asylmottak blitt mindre. UDI avlyser derfor noen av de regionale konkurransene for anskaffelse av ordinære mottak.

Published: 20.05.2016 - Last changed: 08.06.2016

UDI avsluttet 20. mai seks regionale konkurranser for å skaffe nye ordinære mottak. Tilbudsfristen i konkurransene var 11. april og det kom inn i alt 97 tilbud.

Gitt de lave ankomstene av asylsøkere, avlyser UDI konkurransene i regionene Nord, Indre Østland og Sør. Det vil bli tildelt kontrakter i regionene Øst og Vest. Region Midt-Norge har allerede tildelt kontrakter i sin konkurranse.

Av samme grunn besluttet UDI 23. mai å avlyse de seks regionale konkurransene for å skaffe 600 nye mottaksplasser for enslige mindreårige asylsøkere.

UDI avlyste 8. juni konkurransen om drift av et mottak på Bolkesjø i Telemark. Det er uklart hva UDI gjør videre med det nedlagte hotellet, men det kan være en mulighet at UDI fortsatt leier bygget, slik at et mottak kan opprettes på relativt kort varsel.

Tildelte kontrakter
RegionTilbyderVertskommuneFaste plasserStykkprisplasserTotalt antall plasser
Midt-Norge Hero Norge AS Molde 120 30 150
Midt-Norge Hero Norge AS Stjørdal 120 30 150
Midt-Norge Hero Norge AS Verdal 120 30 150
Midt-Norge Lukas Stiftelsen Steinkjer 80 20 100
Midt-Norge SteinkjerSannan Hotell AS Steinkjer 126 31 157
Midt-Norge Steinkjer kommune Steinkjer 120 30 150
Vest Hero Norge AS Haugesund 176 44 220
Vest Hero Norge AS Stord 136 34 170
Vest Abri Vekst Sandnes 120 30 150
Vest Abri Vekst Sola 120 30 150
Vest Norsk Folkehjelp Radøy 112 28 140
Øst Oslo kommune Oslo 120 30 150
Øst Haraldvangen AS Hurdal 144 36 180