Ny side om dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester for beboere i asylmottak


Det kan være vanskelig å forstå hvilke rettigheter beboere på asylmottak har for å få dekket utgifter til helse- og omsorgstjenester. Derfor har vi nå laget en oversikt.

Published: 21.02.2017

Oversikten er inndelt slik at du kan finne riktig informasjon avhengig av om beboeren i mottaket har asylsøknad til behandling, innvilget søknad eller avslått søknad. Vi har også skilt mellom om beboeren bor på ordinært mottak eller transittmottak.

Du finner oversikten her.