Nytt opplæringstilbud for asylsøkere: «Norsk kultur og norske verdier»


Asylsøkere kan få tilbud om 50 timer opplæring i norsk kultur og norske verdier. 29 vertskommuner har allerede valgt å tilby denne ordningen som ble innført i januar 2017. Det er frivillig for kommunene om de vil tilby ordningen.

Published: 21.06.2017

Opplæringen skal bygge bro og bidra til større innsikt i, og bedre forståelse for, norske samfunnsforhold gjennom kunnskapsbasert dialog og refleksjon.  Opplæringen skal gis på et språk deltakeren forstår. Ordningen skal bidra til at oppholdet i mottak får et positivt innhold, og skal støtte opp om integreringen av de som senere får oppholdstillatelse i Norge.

Kompetanse Norge har utarbeidet presentasjoner til bruk i opplæringen innenfor følgende temaer:

  • Hverdagslige temaer og sosial omgang
  • Familiemønstre og samlivsformer, livsfaseseremonier og høytider
  • Likestilling og vern mot diskriminering
  • Helse, med særlig vekt på seksuell helse og rusmiddelmisbruk
  • Barns rettigheter og foreldrerollen
  • Vold i nære relasjoner
  • Seksuell trakassering og voldtekt
  • Demokrati og verdier
  • Trusler mot demokratiet

Presentasjonene er tilgjengelig digitalt og oversatt til arabisk, tigrinja og engelsk.

Les mer om ordningen på www.kompetansenorge.no (eksternt nettsted) og www.imdi.no (eksternt nettsted).

Informasjon om opplæringstilbudet på tigrinja (pdf, 355 kB).

Informasjon om opplæringstilbudet på arabisk  (pdf, 513 kB)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?