Rammeavtaler for akuttinnkvartering


UDI utlyser rammeavtaler for akuttinnkvartering med 20 000 plasser. Dette er en del av beredskapen hvis det skulle komme ekstraordinært mange asylsøkere.

Published: 10.05.2016

Rammeavtalene skal dekke behov for innkvartering utover hva eksisterende mottak har kapasitet til. Innkvarteringen skal skje i ordinære landbaserte overnattingsbedrifter som har gyldig brukstillatelse.

UDI ønsker gjennom denne ordningen å ha en beredskap i form av rammeavtaler med kapasitet på cirka 20 000 plasser over hele landet. Anskaffelsene skjer gjennom utlysinger i alle UDIs seks regioner.

Rammeavtalene skal gjelde i to år med opsjon på forlengelse.

De regionale kunngjøringene legges ut i databasen for offentlige innkjøp (DOFFIN) i dag (eksternt nettsted). Tilbudsfristen er 2. juni 2016.