207 returer til Etiopia


Siden programmet for assistert retur til Etiopia ble etablert i 2012, har 207 personer reist hjem med støtte fra UDI. De som har valgt denne løsningen har fått både penger og hjelp til å etablere seg på nytt i hjemlandet.

Published: 29.02.2016

Det er norske myndigheter, ved Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE), som har ansvaret for å avgjøre søknader om beskyttelse i henhold til norsk lov. Etiopiere som får avslag på søknaden sin om beskyttelse har etter norsk lov plikt til å forlate Norge.  De som ikke velger assistert retur vil bli returnert med tvang av politiet. 

Assistert retur med IOM til Etiopia 

Alle etiopiere som har søkt om beskyttelse kan søke om assistert retur og få hjelp og økonomisk bistand til reisen hjem og den første etableringen i hjemlandet gjennom retur- og reintegreringsprogrammet ARE. IOM utbetaler kontantstøtte etter ankomst IOM Addis Abeba. Returnerte får etter eget valg også bistand med etablering av virksomhet, arbeidsutplassering, eller støtte til kurs og videreutdanning. 

Hvordan søke om assistert retur

For mer informasjon om assistert retur for etiopiere, se vår side om retur til Etiopia eller ta kontakt med IOM på tlf. +47 23 10 53 20. Søknadsskjema finnes på www.iom.no (eksternt nettsted)