Se hvem som hittil har mottatt tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak i 2016


UDI deler ut støtte til retur- og tilbakevendingstiltak. Så langt har fem prosjekter og tiltak blitt innvilget støtte.

Published: 03.10.2016

Prosjektene og tiltakene som får støtte har som formål å bidra til retur eller tilbakevending til hjemlandet. Målgruppene er personer med endelig avslag på søknad om asyl, andre personer uten lovlig opphold i Norge og personer som har fått beskyttelse i Norge, men som ønsker å flytte tilbake til hjemlandet når det er trygt.

Tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak – oversikt over tilskuddsmottakere 2016

TilskuddsmottakereAktivitetInnvilget beløp
Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (dfirh) Informasjons- og nettverksarbeid 597 055
Frelsesarmeen Informasjon om assistert retur til målgruppen gjennom eksisterende virksomheter 345 000
Caritas Norge Informasjon om assistert retur til målgruppen gjennom eksisterende virksomheter, utvikling av reintegreringstiltak 1 000 000
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) Informasjonsarbeid 703 241
Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) Veiledning og informasjon til asylsøkere med endelig avslag 2 627 800
Totalt tilskudd innvilget   5 273 096