Tilskudd til opplæring i norsk kultur og norske verdier


Ved å få basisferdigheter i norsk og kjennskap til norsk kultur og norske verdier skal oppholdet i asylmottak få et positivt innhold. Det er målsettingen til en ny tilskuddsordning som norske kommuner nå kan søke på.

Published: 08.03.2017

Tilskuddsordningen ble innført i januar, og «Norsk kultur og norske verdier» består av ni temaer av ulikt omfang. Det mest omfattende er «Hverdagslige temaer og sosial omgang» som inneholder en rekke undertemaer. Individets relasjon til samfunnet, mellommenneskelige relasjoner og samhandling vektlegges i opplæringen.

Opplæringen skal gis på et språk deltageren forstår, og alle skal få informasjon og forståelse for «det norske» gjennom kunnskapsbasert dialog. Kultur- og samfunnskunnskap bygger på UDIs informasjonsprogram. Tilbudet gis til mottaksbeboere som har søkt asyl etter 1.januar 2017. Det vil bli obligatorisk å delta for beboere i integreringsmottak. For alle andre er det frivillig å delta.

Det er Kompetanse Norge (tidligere VOX) som har utarbeidet innholdet i den i alt 50 timer lange opplæringen. Les mer om innholdet på Kompetanse Norges nettsider (eksternt nettsted).

Tilskuddssatsen for opplæring i norsk er 13.000 kroner per personer i 2017. Tilskuddssatsen for opplæring i norsk kultur og norske verdier er 3.700 kroner. Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2016 (eksternt nettsted), og det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen.

Les mer om målgruppen, språkopplæring for beboere i mottak på IMDis nettsider (eksternt nettsted).

Det er frivillig for kommunen om de vil tilby opplæringen eller ikke.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?