Trenger enda flere mottaksplasser


UDI har fått inn totalt 114 tilbud om å drive asylmottak, og tre av disse er fra kommuner. Det er per nå vanskelig å anslå hvor mange av disse tilbudene som kan realiseres.

Published: 18.12.2015 - Last changed: 22.12.2015

I forrige anbudsrunde i oktober fikk UDI inn 5 400 plasser da det ble lyst ut 7 500, og av disse takket UDI ja til 3 200 plasser.

UDI trenger flere mottaksplasser enn de tilbudene som kom inn i anbudsrunden i desember. Flere kommuner har signalisert at de ønsker å levere anbud i neste runde.

– Vi hadde håpet at vi hadde fått inn tilbud fra flere kommuner. Nå som vi totalt sett har fått inn tilbud om for få plasser, kommer vi til å ha en ny konkurranse til våren. Vi oppfordrer kommuner til å legge inn tilbud, ettersom vi ser mange fordeler med at kommuner driver asylmottak selv, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg.

Fordeler ved at kommunene driver asylmottak selv

  • Når noen oppretter et asylmottak i en kommune, har denne vertskommunen uansett en del ansvarsoppgaver innenfor blant annet helse og norskopplæring. 
  • En kommune som driver mottaket selv, med kommunalt ansatte medarbeidere, kan utnytte ressursene sine bedre og sikre god kvalitet ved for eksempel å samordne norskopplæring, tolketjenester, asylmottak, bosetting av flyktninger og andre integreringstiltak. 
  • I små kommuner kan dette gjøre det lettere for kommunen å tilby fulltidsstillinger. Kommunen bygger også kompetanse blant egne ansatte, og kan sikre godt samarbeid mellom asylmottak, helse, skole og andre kommunale etater. 
  • Kommunene som i dag driver egne mottak er Alstahaug, Ås, Engerdal, Sør-Varanger, Hattfjelldal, Kristiansand, Kvæfjord, Levanger, Mandal, Tinn, Vefsn, Nesna, Nome, Ål, Salangen, Rana, Flora, Sunndal, Tingvoll og Ullensvang.

Andre mottaksplaner

I tillegg til den varslede anbudsrunden til våren, arbeider UDI også med å etablere større mottak i ledige kontorbygg, tilsvarende de som er blitt etablert i høst på Kongsberg, Forus og Lysaker.

For å ha større fleksibilitet og beredskap hvis det igjen skulle komme mange asylsøkere på kort tid, har UDI inngått rammeavtaler for leie av skip og floteller.

I tillegg har Forsvarsbygg på oppdrag fra UDI utredet hvordan man kan opprette brakkeleirer (6,9 MB) i tre tenkte størrelser med 1 000, 3 000 og 5 000 plasser. Her kommer UDI til å jobbe videre med konseptet på 1 000 plasser, som eventuelt kan skaleres opp i en beredskapssituasjon.

Oversikt over tilbudene vi har mottatt
RegionTilbyderVertskommune Sum antall
Indre Østland Norsk Mottaksdrift AS Åmot 160
Indre Østland Hero Norge AS Vestre Slidre 120
Indre Østland Norsk Folkehjelp Hol 155
Indre Østland Sarpsborg Statlige Mottak Sarpsborg 150
Indre Østland Gjøvik Statlige Mottak AS Gjøvik 150
Indre Østland Ormseter Mottaksdrift Hamar 200
Indre Østland Ostra Consult AS Vågå 155
Indre Østland Nord-Odal kommune Nord-Odal 70
Indre Østland Blostrupmoen Sør-Odal 132
Indre Østland Solaris Mottak AS Sarpsborg 295
Indre Østland Abir Norge AS Modum 376
Indre Østland Levira AS Halden 238
Indre Østland St.John's AS Stange 100
Indre Østland JJB Drift AS Marker 135
Indre Østland Trysilfjellet Leilighetshotell Trysil 250
Indre Østland Pers Resort AS Gol 142
Indre Østland Impuls Eiendom AS Sør-Fron 104
Indre Østland NorMo AS Sør-Fron 70
Indre Østland Moderne Mottak AS Ringerike 480
Indre Østland Egir Shipping AS (Skip) 1200
Indre Østland Montem AS Hol 50
Vest Hero Norge AS Randaberg 150
Vest Hero Norge AS Øygarden 150
Vest Hero Norge AS Vaksdal 170
Vest Hero Norge AS Kvinnherad 150
Vest Hero Norge AS Karmøy 150
Vest Sana Klepp 150
Vest Sana Time 150
Vest Sana Gjesdal 180
Vest Egir Shipping   1200
Vest Vaula Mottak AS Rennesøy 250
Vest Norsk Folkehjelp Jølster 150
Vest Norsk Folkehjelp Bergen 246
Vest Norsk Folkehjelp Radøy 170
Vest Park Design AS Bergen 46
Vest Park Design AS Austevoll 46
Vest Norsk Mottaksdrift AS Førde 160
Vest Norsk Mottaksdrift AS Eid 160
Vest Pluss Mottak Sandnes 685
Vest Pluss Mottak Time 99
Vest HumaSec Stavanger 180
Vest Frisk Helse Bergen 120
Vest Lopex Fjell 352
Vest Orange Helse AS Haugesund 220
Vest Orange Helse AS Bergen 380
Vest Sandviken Drift AS Bergen 110
Vest Metro Facility Managem. Stavanger 240
Vest Nordhagen Projects AS Bergen   50
Midt-Norge Hero Norge AS Meråker 150
Midt-Norge Hero Norge AS Stjørdal 150
Midt-Norge Nord-Norsk Mottakssenter AS Snåsa 140
Midt-Norge Norsk Mottaksdrift AS Meråker 150
Midt-Norge LINK AS Ålesund 240
Midt-Norge Norsk Mottaksdrift AS Halsa 120
Midt-Norge Ove Solskjær Kristiansund 60
Midt-Norge Egir Shipping AS   1200
Midt-Norge Sunndal kommune Sunndal 260
Midt-Norge Lucasstiftelsen Steinkjer 100
Midt-Norge Meråker S Gjestegård Meråker 70
Midt-Norge Alba Mottak AS Melhus 156
Midt-Norge Alba Mottak AS Trondheim (tomt) 970
Midt-Norge Alba Mottak AS Trondheim (Adressa) 470
Midt-Norge Alba Mottak AS Trondheim (Bakke) 100
Midt-Norge H &F Gruppen AS Overhalla 280
Midt-Norge Flatås Næringsbygg AS Trondheim 88
Midt-Norge Øvre Flatåsvei 10 AS Trondheim 88
Midt-Norge Pelican Invest AS Oppdal 88
Sør Hero Norge AS Fyresdal 150
Sør Hero Norge AS Porsgrunn 190
Sør Abir Norge Horten 412
Sør Omsorg hjemme Songdalen 291
Sør Lindhus utleie as Vennesla, Songdalen, Kristiansand 300
Sør Metro facilities Man. As Mandal 84
Sør Sørlandets Resort drift as Arendal 250
Sør Avantgard eiendom AS Tokke 70
Sør Kristiansand kommune Kristiansand 160
Sør Brevik st mottak as Porsgrunn 120
Sør Stiftelsen SANA Grimstad 150
Sør R Gruppen AS Kvinesdal 130
Sør Egir Shipping AS (Skip) 1200
Sør Jes Eiendom Porsgrunn 80
Sør Refsor AS Tvedestrand 96
Sør Hai Lei Eiendom AS Tinn 152
Nord Hero Norge AS Vågan 214
Nord Hero Norge AS Alstahaug 150
Nord Rana Mottak as Rana 175
Nord Hero Norge AS Harstad 150
Nord Hero Norge AS Nordreisa 150
Nord Hero Norge AS Vefsn 150
Nord Dønna Mottak as (sus) Dønna 150
Nord Aurora Norge as (SUS) Berlevåg 112
Nord Femur Eiendom as Alstahaug 300
Nord Egir Shipping   1200
Nord KF Alstahaug mottakssted for asylsøkere Alstahaug 160
Nord Øvre Rossvoll Mottak Målselv 300
Nord Hoff Holding Helgeland as Rana 280
Nord Avaria Bodø 180
Nord Grøtavær Brygge as Harstad 70
Nord North Capelin Honningsvåg as Nordkapp 142
Øst Norasonde gruppen Skedsmo 10
Øst Ormseter  mottaksdrift Nannestad 106
Øst Newfoundland Norge AS   70
Øst Eger shipping- Orient Queen (Skip) 1200
Øst Haraldvangen Hurdal 234
Øst Normisjon- Hurdal leirsted Hurdal 150
Øst Sarg AS Oslo 800
Øst Velkommen til oss AS Bærum 340
Øst St. Johns. AS -Høybråten Oslo 70
Øst Vestby Hyttepark AS Vestby 480
Øst Tonal AS-Ubuntu Rakkestad 150
Øst RF Eiendomsforvaltning As- Romsås omsorgssenter Oslo 100
Øst BRM Omsorg AS Oslo 324
Øst Tøyen innkvartering AS- Tøyeninnkvartering(Brinken 52+54) Oslo 410
Øst Tøyen innkvartering AS- Stensby omsorgssenter Eidsvoll 460