UDI flytter flere mindreårige før skolestart


UDI har besluttet å legge ned ytterligere ti mottak for enslige mindreårige nå, slik at beboerne kan flytte til nytt mottak før skolen starter til høsten.

Published: 24.05.2017

I mange mottak for enslige mindreårige har det vært en del uro siden i fjor høst. For å legge forholdene best mulig til rette, har UDI utsatt å si opp avtaler med flere asylmottak for mindreårige tidligere i vinter.

– Vi har nå valgt å si opp avtalene med ytterligere ti mottak for enslige mindreårige. Hensikten er at beboerne kan ha mulighet til å flytte før skolen starter til høsten, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

De fleste av kontraktene har tre måneders oppsigelsestid. Flyttingen vil skje før mottakene fysisk stenger dørene og UDI legger opp til en størst mulig grad av forutsigbarhet for hver enkelt beboer.

Fløtre takker driftsoperatører, mottak og lokalsamfunnene for å ha gjort en stor innsats med å huse asylsøkere, samt frivillige organisasjoner som har organisert aktiviteter for beboerne.

Stadig færre beboere

I tillegg varsles seks ordinære mottak om at avtalene sies opp. Totalt sier UDI opp 340 plasser for mindreårige og 1 040 ordinære plasser.

Siden mars i fjor har antallet beboere i alle mottak sunket fra 26 400 til 9 500 i midten av mai i år. En årsak til det er at regjeringen har bestemt at enslige mindreårige uten dokumentert identitet kan bosettes (eksternt nettsted). Andre årsaker er at det stadig kommer færre asylsøkere til Norge, og flere av beboerne blir enten bosatt i kommunene eller må reise ut av Norge.

UDI vil hver måned resten året vurdere mottakskapasiteten for å oppfylle kravene til effektiv drift.

Antall plasser og beboere siste året

Graf som viser antall beboere og antall plasser pr måned fra mars 2016 til april 2017

 

Mottak for enslige mindreårige som legges ned
MottakPlasser DriftsoperatørKommune
Lunner Mottak 25 Norsk Mottaksdrift AS Lunner
Steinkjer 30 Hero Norge AS Steinkjer
Fosnavåg 40 Hero Norge AS Herøy, MR
Hegratunet 40 Hegratunet AS Stjørdal
Ballangen mottak 35 Hoff Holding Helgeland AS Ballangen
Lødingen mottak 30 Hero Norge AS Lødingen
Målselv statlige mottak 40 Målselv mottak AS Målselv
Hausvik 35 MD Solutions AS Lyngdal
Kristiansand 35 Kristiansand kommune Kristiansand
Lista 30 Tokla A/S Farsund

 

Ordinære mottak som legges ned
MottakPlasserDriftsoperatørKommune
Finsås 140 Nord Norsk mottaksdrift as Snåsa
Oscarsgate 220 Oscarsgate Mottak AS Vadsø
Heimly Mottakssenter 180 Hero Norge AS Lenvik
Vennesla mottak 200 Lindhus Utleie AS Vennesla
Strand 150 Hero Norge AS Strand
Høyanger 150 Norsk Mottaksdrift AS Høyanger

 

Når disse kontraktene er avsluttet over sommeren, har UDI følgende antall mottak

Fylke Ordinære mottakEMA-mottakTransittEMA-transittIntegrerings-mottakAnkomst-senter
Østfold 1   1  1   1
Buskerud 2 2 1      
Oppland 2 1        
Hedmark 3          
Oslo     2   1  
Akershus 2     1    
Vestfold 1       1  
Telemark 3 1        
Aust-Agder 1 2        
Vest-Agder 3 2     1  
Rogaland 3 2        
Hordaland 3 1        
Sogn og Fjordane 3 1        
Møre og Romsdal 3 3        
Sør-Trøndelag 2          
Nord-Trøndelag 2 2     1  
Nordland 5 3      
Troms 4 2        
Finnmark          

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39 000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI cirka 9 300 plasser. I tillegg kommer ankomstsenteret med tusen plasser i Østfold.

UDI følger et økonomisk krav om at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk. Gitt den gjeldende prognosen for 2017 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom hele året ytterligere justere ned mottakskapasiteten. Dette er femte gang UDI sier opp mottak så langt i år. I april fikk 17 mottak varsel om nedleggelse.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?