UDI har mottatt tilbud om drift av 115 nye asylmottak


UDI hadde 11. desember innleveringsfrist for tilbud om drift av asylmottak med tilsammen 30 000 plasser. Vi har mottatt tilbud om drift av mottak i alle landsdeler. 

Published: 11.12.2015

Vi vil nå se på hvilke tilbud som er kvalifiserte, og har som mål å inngå avtaler innen midten av januar.

Alle regionkontorene til UDI vil nå de nærmeste dagene gå i dialog med ordførere og rådmenn i potensielle vertskommuner og gi informasjon om de enkelte tilbudene.

Når kommunene har blitt informert, vil UDI offentliggjøre listen over hvem som har levert tilbud om å drive asylmottak og antall plasser for hvert av tilbudene. 

Oversikt over hvor mange tilbud vi har mottatt i de ulike regionene
RegionAntall tilbud vi har mottatt
Region Sør 16
Region Vest 26
Region Midt 19
Region Nord 16
Region Indre østland 20
Region Øst 18
Totalt 115