Mottak skal ha et religionsnøytralt rom


UDI ønsker at beboere i asylmottak skal få mulighet til å praktisere sin religion på nøytral grunn. Transitt- og ordinære mottak skal derfor ha et rom for dette.

Published: 30.11.2015 - Last changed: 01.12.2015

De siste dagene har det kommet en del spørsmål angående UDIs regler for drift av overnattingssteder for asylsøkere, og om disse kan ha synlige religiøse symboler, for eksempel kristne eller muslimske symboler.

UDI ønsker å understreke at vi ikke kjenner til at noen asylsøkere har bedt om at religiøse symboler fjernes.

Religionsnøytralt

Formålet med reglene er at beboere i asylmottak skal få mulighet til å praktisere sin religion eller sitt livssyn på nøytral grunn.

Det som står konkret i våre retningslinjer for drift av transitt- og ordinære asylmottak (eksternt nettsted) er at mottaket skal "ha et rom der beboerne, enkeltvis eller i små grupper, kan trekke seg tilbake for kontemplasjon, med mindre behovet dekkes i boenhetene. Rommet skal være religionsnøytralt og kunne disponeres av alle beboere som ønsker det".

Vi ser at dette punktet i noen tilfeller har blitt dratt for langt. Vi krever ikke at de som driver mottak for oss, fjerner andre religiøse symboler.

Når det gjelder midlertidige akuttinnkvartering, krever vi ingen tilpasning for å gjøre dem religionsnøytrale.

Ingen forkynnelse

Det er imidlertid svært viktig at det ikke foregår aktiv forkynnelse av noe slag i asylmottak eller akuttinnkvartering for asylsøkere.

Det betyr likevel ikke at de som driver botilbudet ikke kan ha en verdimessig forankring.