UDI legger ned 7 000 mottaksplasser


UDI legger ned 7 000 mottaksplasser da det så langt i år har kommet langt færre asylsøkere enn antatt.

Published: 25.08.2016 - Last changed: 26.08.2016

– Det har både kommet færre enn antatt og mange av dem som kom i fjor, er nå blitt bosatt i en kommune eller har returnert, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i Utlendingsdirektoratet.

Varslet før sommeren

Allerede før sommeren varslet UDI at det ville bli aktuelt å legge ned et stort antall asylmottak denne høsten hvis antallet asylsøkere fortsatte å holde seg på et lavt nivå. UDI avlyste den gangen en del planlagte nyetableringer og avviklet flere tilleggs- og opsjonsplasser ved eksisterende mottak.

– Det er alltid leit å måtte legge ned mottak da det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier Wilberg, som takker vertskommuner og driftsoperatører for jobben de har gjort.

Fra 1. desember

Nedbyggingen berører primært ordinære mottak, men enkelte mottak for enslig mindreårige og transittmottak vil også bli lagt ned. De aller fleste kontraktene som sies opp nå, har tre måneders oppsigelse, og da er sluttdatoen 1. desember.

Etter at de aktuelle driftsoperatørene og vertskommunene er varslet, vil listen over berørte mottak bli offentliggjort fredag klokka 14.

Når ny prognose over antall asylsøkere fastsettes senere i høst, vil det kunne komme en ny runde med ytterligere nedlegginger. Avhengig av antall asylsøkere og prognoser for 2017, vil det kunne bli aktuelt å legge ned enda flere mottak neste år.

Seks av ti plasser i bruk

UDI har i dag 235 asylmottak over hele landet. 139 av dem er ordinære mottak og 82 er mottak og avdelinger for enslige mindreårige. I tillegg kommer 14 transittmottak og to ankomstsentre. Dette utgjør 29 000 faste plasser og 6 200 stykkprisplasser. Per i dag er seks av ti plasser i bruk.

Ordinære mottak

Tabellen viser hvilke mottak som blir lagt ned pr. region.

 
RegionKommuneMottakDriftsoperatørPlasser
Indre Øst Stor-Elvdal Stor-Elvdal og Rendalen Norsk Mottaksdrift AS 120
Indre Øst Sel Sel mottak Ostra consult AS 187
Indre Øst Åsnes Hovelsåsen Flyktningmottak Norsk Folkehjelp 150
Indre Øst Dovre Dovre Norsk Mottaksdrift AS 150
Indre Øst Ringebu Ringebu Norsk Mottaksdrift AS 100
Indre Øst Stor-Elvdal Stor Elvdal statlige mottak Norsk Mottaksdrift AS 200
Indre Øst Etnedal Etnedal mottak Hero Norge AS 150
Midt Hitra Hitra Norsk Mottaksdrift AS 140
Midt Kristiansund Kristiansund Hero Norge AS 150
Midt Vestnes Vestnes statlig mottak Link AS 170
Midt Verdal Verdal mottakssenter Hero Norge AS 150
Midt Steinkjer Sparbu mottak Lucas stiftelsen 100
Midt Steinkjer SteinkjerSannan Steinkjersannan Hotell AS 184
Nord Porsanger Børselv mottak Nord Norsk mottakssenter as 120
Nord Nordreisa Nordreisa mottak Hero Norge AS 150
Nord Andøy Andøy mottak Hero Norge AS 150
Nord Harstad Vågsfjord mottak Hero Norge AS 150
Nord Hattfjelldal Hattfjelldal mottak Hattfjelldal kommune 150
Nord Alta Alta mottak Hero Norge AS 160
Nord Fauske Sulitjelma mottak Hero Norge AS 160
Øst Hurdal Husebyvangen mottak Haraldvangen AS 180
Sør Flekkefjord Flekkefjord MD Solutions AS 150
Sør Sandefjord Sandefjord mottak Stiftelsen SANA 150
Sør Arendal Blødekjær Egebo AS 200
Sør Evje og Hornnes Evje MD Solutions AS 150
Sør Kristiansand Kristiansand - II Kristiansand kommune 150
Sør Bygland Bygland statlig mottak Tokla A/S 130
Vest Klepp Klepp Stiftelsen SANA 150
Vest Kvinnherad Husnes mottakssenter Hero Norge AS 150
Vest Øygarden Øygarden Hero Norge AS 150
Vest Sandnes Høyland Abri Vekst AS 150
Vest Karmøy Karmøy Hero Norge AS 150
Vest Stryn Stryn ordinær Norsk Mottaksdrift AS 150
Vest Bømlo Bømlo mottak Hoff Holding Helgeland AS 146
Totalt       5 207

Mottak for enslige mindreårige

 
RegionKommuneMottakDriftsoperatørPlasser
Indre Øst Spydeberg Spydeberg EMA mottak Link AS 30
Indre Øst Dovre Dovreskogen EM Norsk Mottaksdrift As 40
Indre Øst Stange Stange EM Hero Norge AS 30
Midt Hemne Jarlen EM Hero Norge AS 30
Midt Halsa Halsa EM mottak Hero Norge AS 35
Midt Holtålen Holtålen EM Hero Norge AS 40
Nord Tysfjord Tysfjord EM mottak Hoff Holding Helgeland AS 40
Nord Porsanger Porsanger EM Nord Norsk mottakssenter AS 38
Nord Rødøy Tjongsfjorden EM mottak Nord Norsk mottakssenter AS 30
Nord Tromsø Tromsøbyen EM mottak Hero Norge As 40
Nord Herøy Silvalen EM mottak Mottaksdrift Nor AS 40
Sør Farsund Lista EM III Tokla AS 30
Sør Kristiansand Kristiansand EM II Kristiansand Kommune 35
Sør Larvik Larvik EM ROSSCON 40
Vest Førde Førde EM Hero Norge AS 30
Vest Hyllestad Sørbøvåg EM Norsk Mottaksdrift AS 40
Vest Bergen Åsane EM Orange Helse 30
Totalt       598

Transittmottak

I tillegg til transittmottaket på Lysaker som blir sagt opp nå, kommer Raumyr avlastningstransitt i Kongsberg kommune med 1 000 plasser, hvor kontrakten ikke blir videreført når den går ut i september. Dette summeres opp til 7 250 plasser. UDI beholder disse to lokalene.

 
RegionKommuneMottakDriftsoperatørPlasser
Øst Bærum Lysaker Transittmottak Norsk Folkehjelp 530
Totalt       530

De ettårige avtalene for Forusbeen avlastningstransitt i Stavanger kommune og Landås avlastningstransitt i Bergen kommune går ut i henholdsvis november og desember, og driften avsluttes da som planlagt.