UDI legger ned ytterligere 2 100 plasser


UDI har nå varslet 20 mottak om at ytterligere 2 100 plasser skal legges ned.

Published: 26.01.2017 - Last changed: 06.02.2017

Det er snakk om tolv ordinære mottak med 1 840 plasser og åtte mottak for enslige mindreårige med 304 plasser. Mottakene er fordelt over hele Norge, unntatt i Oslo og Akershus. Noen har hatt kontrakter med UDI over mange år.

- Det er alltid vemodig å legge ned mottak når man tenker på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene. Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet.

Hun roser også kommuner som har trådt til da det var nødvendig å opprette mottakene.

13 600 mottaksplasser

De fleste av mottakene har tre måneders oppsigelsestid, som løper ut april. I god tid før dette, vil beboerne bli enten bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak.

Når disse kontraktene har løpt ut, har UDI følgende antall plasser (avrundete tall):

  • Ordinære mottak: 10 700 og 1 600 for enslige mindreårige
  • Transittmottak: 1 100 og 200 for enslige mindreårige (140 fra 1. juni) 
  • Ankomstsenter: 1 000 

Gitt den gjeldende prognosen for 2017 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom hele året ytterligere justere ned mottakskapasiteten.

I fjor høst varslet UDI om nedleggelse av til sammen 11 730 plasser. Brorparten av disse er nå nedlagt, men enkelte kontrakter løper ut februar eller mars. 

Nye nedleggelser av ordinære mottak 
RegionKommuneMottakDriftsoperatørPlasser
Indre Øst Kongsberg Kongsberg statlige mottak Hero Norge AS 150
Indre Øst Ål Ål Bjørn Thorsen 130
Midt Grong Grong Hero Norge AS 150
Midt Halsa Halsa statlige mottak Norsk mottaksdrift 150
Nord Målselv Målselv mottak Målselv mottak AS 160
Nord Nesna Nesna mottak Nesna kommune 150
Nord Bodø Bodø mottak Hero Norge AS 160
Sør Birkenes Birkeland Statlige Mottak Stiftelsen SANA 130
Sør Risør Risør Mottak Egebo AS 130
Vest Stavanger Stavanger mottakssenter Hero Norge AS 200
Vest Voss Voss Lopex mottak AS 150
Vest Odda Odda Hero Norge AS 180
Totalt       1 840

 

Nye nedleggelser av mottak for enslige mindreårige 
RegionKommuneMottakDriftsoperatørPlasser
Indre Øst Ringsaker Ringsaker mottak Skarpsno as 40
Midt Ulstein Søre Sunnmøre - EMA avdeling Link AS 30
Midt Sunndal Sunndal mottak, EM avdeling II Sunndal kommune 34
Nord Leirfjord Leines EM mottak Hoff Holding Helgeland AS 40
Nord Bodø Tverlandet EM mottak Nord Norsk mottakssenter as 40
Nord Skånland Evenskjer EM GTP as 40
Sør Farsund Lista EM - II MD Solutions AS 40
Vest Hyllestad Leirvik i Sogn EM Norsk Mottaksdrift AS 40
Totalt       304

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?