UDI sier opp tre mottak fra 1. august


UDI sier opp kontrakten med tre ordinære asylmottak med 430 plasser fra 1. august.

Published: 29.06.2017 - Last changed: 28.06.2017

De tre mottakene er:

  • Ullensvang, 100 plasser
  • Skien statlige mottak, 150 plasser
  • Namsos mottak, 180 plasser

Istedenfor at beboere og ansatte får beskjed om dette i slutten av juli når mange er på ferie, får mottakene nå en ekstra måned varsel. De har alle tre måneders oppsigelse, slik at driften løper ut oktober. Flyttingen vil skje før mottakene stenger dørene og UDI legger opp til en størst mulig grad av forutsigbarhet for hver enkelt beboer.

UDI takker driftsoperatørene og vertskommunene for deres store innsats for beboerne og lokalsamfunnet den tiden de har drevet disse mottakene. 

Når disse kontraktene er avsluttet i oktober, har UDI følgende antall mottak

Fylke Ordinære mottakEMA-mottakTransittEMA-transittIntegrerings-mottakAnkomst-senter
Østfold 1   1  1   1
Buskerud 2 2 1      
Oppland 2 1        
Hedmark 3          
Oslo     2   1  
Akershus 2     1    
Vestfold 1       1  
Telemark 2 1        
Aust-Agder 1 2        
Vest-Agder 3 2     1  
Rogaland 3 2        
Hordaland 2 1        
Sogn og Fjordane 3 1        
Møre og Romsdal 3 3        
Sør-Trøndelag 2          
Nord-Trøndelag 1 2     1  
Nordland 5 3      
Troms 4 2        
Finnmark          

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39 000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI cirka 8 700 plasser. I tillegg kommer ankomstsenteret med tusen plasser i Østfold.

UDI styrer mot at minimum 85 prosent av plassene i mottakene på landsbasis skal være i bruk. Gitt den gjeldende prognosen for 2017 og faktiske ankomster, som kan bli enda lavere, vil UDI jevnlig gjennom hele året ytterligere justere ned mottakskapasiteten. Dette gjelder også mottak for enslige mindreårige.

Dette er sjette gang UDI sier opp mottak så langt i år. I mai fikk 16 mottak varsel om nedleggelse.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?