UDI styrker arbeidet med familiegjenforening


Utlendingsdirektoratet ønsker å styrke arbeidet med familiegjenforening i 2017. UDI sender derfor egne ansatte til både enkelte ambassader og politidistrikt.

Published: 12.01.2017

– Vi forventer en økning i antall familiegjenforeningssaker i 2017 ved noen utenriksstasjoner, i tillegg er det i dag kapasitetsproblemer ved enkelte ambassader og politidistrikt. Vi skal bistå dem og styrke vår egen saksbehandling, slik at brukerne kan få raskere svar, sier UDI-direktør Frode Forfang.

2 059 syrere fikk i 2016 innvilget gjenforening med et familiemedlem i Norge, og var den største nasjonalitetsgruppen som familieinnvandret til Norge dette året. Antallet syrere som får familiegjenforening ligger an til å bli en del høyere i 2017.

UDI vil i løpet av vinteren sende tre medarbeidere til hver av ambassadene i Beirut og Ankara, og samtidig bistå enkelte politidistrikter, som er UDIs førstelinje i Norge. Hensikten er å korte ned tiden fra en familie leverer søknad om familiegjenforening ved en ambassade og politiet eventuelt intervjuer ektefellen i Norge, til UDI fatter vedtak.

Høsten 2015 kom det svært mange asylsøkere til Norge. UDI har i løpet av 2016 innvilget oppholdstillatelse for nærmere 12 500 asylsøkere. Familiegjenforening blir viktig for mange av disse i 2017.

– UDI har i budsjettet for 2017 fått mulighet til å beholde en større kapasitet enn antallet asylsøkere akkurat nå skulle tilsi. Det gjør oss mer robuste i fall antallet asylsøkere igjen skulle øke. Så lenge asylankomstene holder seg lave, vil vi bruke den ekstra kapasiteten til restansenedbygging i alle typer saker, herunder familiegjenforening, bistand til enkelte ambassader og politidistrikt, samt styrking av arbeidet med tilbakekall av tillatelser som følge av ID-juks eller opphør av beskyttelsesbehov, sier Forfang.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?