UDI utlyser drift av 10 000 ny mottaksplasser


UDI har i dag utlyst drift av inntil 10 000 nye asylmottaksplasser over hele landet.

Published: 07.03.2016

UDI trenger fortsatt flere asylmottaksplasser for å erstatte en del midlertidige innkvarteringsløsninger som ble etablert i fjor høst. I tillegg skal UDI ha en buffer med ledige plasser for å kunne håndtere svingninger i ankomstene av asylsøkere til Norge.

Kommuner, organisasjoner og private selskaper kan drive asylmottak på vegne av UDI. Asylmottak må minst ha 100 faste plasser.

Det er lyst ut anslagsvis 1 600 plasser i hver av UDIs seks regioner. Detaljerte utlysninger finnes på Doffin – Database for offentlige innkjøp (eksternt nettsted). Tilbudsfristen var opprinnelig 4. april, men er utsatt til 11. april.